Search form

Dànì Kèhoį̀wo 2:3

3Nǫ̀htsı̨ łǫ̀hdı̨ dzęę̀ t'à t'asìı hazǫǫ̀ whehtsı̨ ghǫ nǫǫt'e tł'axǫǫ̀ eyı dzęę̀ k'e nahoèhzı, eyıt'à eyı dzęę̀ k'e degaı dzęę̀ whehtsı̨ eyıts'ǫ wek'e sìghà hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index