Search form

Dànì Kèhoį̀wo 2:5

5Ekò k'e sìı dèè k'e dechı̨ wı̨ı̨zìı gǫ̀hłı̨-le, eyıts'ǫ dèè gots'ǫ ı̨t'ǫ̀ ı̨łaà xàehshe-le ı̨lè. Nǫ̀htsı̨ ı̨łaà dèè k'e chǫh ayį̀į̀là-le, eyıts'ǫ dǫ dèè k'e eghàlaeda ha gǫ̀hłı̨-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index