Search form

Dànì Kèhoį̀wo 2:6

6Hanìkò dèè goyìı gots'ǫ dehtsoa xàı̨lı̨ ı̨lè; wet'à dèè k'e nagòhtso.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index