Search form

Dànì Kèhoį̀wo 2:7

7Eyı tł'axǫǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ dèè gots'ǫ ehtł'è t'à dǫ whehtsı̨. Dǫ wı̨ı̨ghǫ̀ yìı whehsò t'à edaà ayį̀į̀là, hanì t'aa dǫ edaà ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index