Search form

Dànì Kèhoį̀wo 20:11

11Abraham yets'ǫ̀ hadı, “ ‘Dıı yeè nèk'e dǫ wı̨ı̨zìı Nǫ̀htsı̨ ts'àgeejı̨-le t'à sets'èkeè wets'ıhɂǫ̀ ełaàsegèhwhı ha sǫnı,’ dehwhǫ ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index