Search form

Dànì Kèhoį̀wo 20:18

18Abımelek Abraham wets'èkeè nıìchı ts'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ sìı Abımelek wets'èkeè eyıts'ǫ ts'èko eyıì-le yexè nàgedèe sìı gıza gǫ̀hłı̨ ha dìì agǫ̀ǫ̀là ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index