Search form

Dànì Kèhoį̀wo 20:3

3Hanìkò ı̨łè toò Abımelek nàwhetı̨ Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ hadı, “Eyı ts'èko nıìchì t'à edeweè nehtsı̨ gha anet'ı̨. Eyı ts'èko hoet'ı̨ hǫt'e,” Nǫ̀htsı̨ yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index