Search form

Dànì Kèhoį̀wo 20:4

4Hanìkò Abımelek ı̨łaà Sarah t'àı̨tè-le t'à hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo, ekǫ-le hots'èhtsı̨-le kò sı̨ eyıts'ǫ sets'ǫ dǫ hazǫǫ̀ godıhoǫhtsı̨ ha nì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index