Search form

Dànì Kèhoį̀wo 20:6

6Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ dıı hayèhdı ghǫ nàwhetı̨, “Hęɂę, wek'èı̨zǫ-le t'à hanì eghàlaneedà wek'èehsǫ, eyıt'à sek'èch'a hołı̨ı̨ hoı̨htsı̨ ch'à anèhłà hǫt'e. Eyı ts'ıhɂǫ̀ t'asaweęlà-le anèhłà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index