Search form

Dànì Kèhoį̀wo 21:12

12Hanìkò Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ hadı, “Eyı cheko eyıts'ǫ ts'èko negha eghàlaedaa sìı gıghǫ nànınewo-le. Nezaa Isaac ededı̨ wet'ǫ̀ǫ̀ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gǫ̀hłı̨ ha, eyıt'à Sarah dànèhdıı sìı k'èanet'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index