Search form

Dànì Kèhoį̀wo 21:15

15Tı whìle agòjà ekò Hagar edeza gogho tł'a whetı̨į̀ ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index