Search form

Dànì Kèhoį̀wo 21:18

18Dǫzhìa nıìtłaà awı̨ı̨le gà k'egòwı̨ı̨dı, wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ łǫ gǫ̀hłı̨ ha ne t'à,” yak'eet'ı̨į̀ yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index