Search form

Dànì Kèhoį̀wo 21:2

2Eyıt'à Abraham eneèko whelı̨ tł'axǫǫ̀ wets'èkeè Sarah hotıeda-le ajà xè yezaa nìı̨htı̨. Hotıì ekìıyeè k'e Nǫ̀htsı̨ hagode ha dı ı̨lèe sìı k'ę̀ę̀ agòjà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index