Search form

Dànì Kèhoį̀wo 21:20

20Eyı dǫzhìa nechà dèzhǫ ekò Nǫ̀htsı̨ yexè sìghà hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là. Ekìı-ka nèk'e nàdeè ajà eyıts'ǫ k'į̀ t'à nezı̨į̀ eehtà k'èezǫǫ̀ ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index