Search form

Dànì Kèhoį̀wo 21:24

24Abraham gots'ǫ̀ hadı, “Eyı gha yatı nàtsoo naxıxè whıhtsı̨ hǫt'e,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index