Search form

Dànì Kèhoį̀wo 21:27

27Eyıt'à Abraham, sahzǫ̀ą eyıts'ǫ ejıe Abımelek ghàı̨la, eyıt'à ełexè nàowo gèhtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index