Search form

Dànì Kèhoį̀wo 21:29

29Abımelek yets'ǫ̀ hadı, “Eyı sahzǫ̀ązaa łǫ̀hdı̨ whatsǫǫ̀ nègı̨ı̨waa sìı dànìghǫ anehɂı̨?” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index