Search form

Dànì Kèhoį̀wo 21:3

3Abraham, Sarah yezaa nìı̨htı̨ı̨ sìı Isaac wìyeh ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index