Search form

Dànì Kèhoį̀wo 21:31

31Eyıt'à eyı dǫ nàke ełexè yatı nàtsoo gèhtsı̨ t'à eyı dèè gòɂǫǫ sìı Bersheba gòyeh adlà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index