Search form

Dànì Kèhoį̀wo 21:33

33Abraham, Bersheba nèk'e ts'ı “tamarısk” ekǫ dehshe gha dèè k'e nàyı̨ı̨hgè. Ekǫ t'aa welǫ whìle ts'ǫ̀ Nǫ̀htsı̨ elı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ xàyaı̨htı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index