Search form

Dànì Kèhoį̀wo 21:34

34Eyı tł'axǫǫ̀ Abraham, Fılıstea nèk'e whaà gots'ǫ̀ nàı̨dè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index