Search form

Dànì Kèhoį̀wo 21:9

9Ekò k'e Sarah, Ishmael, Isaac k'adaawo yaɂı̨. (Egypt got'ı̨į̀ Hagar, Abraham wezaa Ishmael nìı̨htı̨ ı̨lè hǫt'e.)

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index