Search form

Dànì Kèhoį̀wo 22:1

Abraham Nǫ̀htsı̨ yeèhdzà

1Sìghaı̨waà hoòwo tł'axǫǫ̀ Abraham Nǫ̀htsı̨ yeèhdzà. “Abraham,” yèhdı yets'ǫ̀ gode.

“Hęɂę, neèhkw'ǫ,” Abraham yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index