Search form

Dànì Kèhoį̀wo 22:11

11Hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo weyak'eet'ı̨į̀ yak'e gots'ǫ yets'ǫ̀ whezeh, “Abraham! Abraham!” yèhdı hǫt'e.

“Hęɂę, neèhkw'ǫ,” Abraham yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index