Search form

Dànì Kèhoį̀wo 22:12

12“Dǫzhìa ełaı̨hwhı-le,” yèhdı. “T'asawı̨ı̨le-le. Neza ı̨łàet'ea nets'ǫ sìı sech'à wek'ènedì-le t'à sıì Nǫ̀htsı̨ k'èanet'e nǫǫ̀!” yak'eet'ı̨į̀ yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index