Search form

Dànì Kèhoį̀wo 22:17

17hotıì nexè sìghà hòɂǫǫ̀ agohłe ha. Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ sıì łǫ t'à yat'a whǫ̀ lageètłǫ ha, eyıts'ǫ tabàa ewaà lageètłǫ ha. Dǫ naxıts'ǫ̀ xànıgı̨ı̨ɂaa gıts'ǫ kǫ̀godeè gòlaa sìı nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ goghǫ gìhchı ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index