Search form

Dànì Kèhoį̀wo 22:18

18Sek'èanet'e k'èxa nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gıts'ıhɂǫ̀ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa xè sìghà hòɂǫ ha,” yak'eet'ı̨į̀ yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index