Search form

Dànì Kèhoį̀wo 22:4

4Taı dzęę̀ k'e Abraham ı̨daà k'eet'į̀ là yahdaà nıwà shìh wègaat'ı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index