Search form

Dànì Kèhoį̀wo 23:1

Sarah ełaı̨wo

1Sarah ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-naènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ (127) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index