Search form

Dànì Kèhoį̀wo 23:11

11“K'àowo, seı̨hkw'ǫ. Eyı dèè neghàehɂà ha, eyıts'ǫ kwe weyìı gòɂǫǫ sı neghàehɂà ha. Sèot'ı̨ hazǫǫ̀ gıdaà eyı neghàehɂà ha. Nets'èkeè ełaı̨woo sìı wekw'ǫǫ̀ nìı̨tį̀,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index