Search form

Dànì Kèhoį̀wo 23:12

12K'achı̨ Abraham ekǫ got'ı̨į̀ gots'ǫ̀ edenı ts'ǫ̀ ı̨zhıì adììdlà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index