Search form

Dànì Kèhoį̀wo 23:7

7Eyıt'à Abraham nıìtła gà Het got'ı̨į̀ gots'ǫ̀ edenı ts'ǫ̀ ı̨zhıì adììdlà,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index