Search form

Dànì Kèhoį̀wo 23:8

8hagòhdı, “Sets'èkeè jǫ wekw'ǫǫ̀ nèehtį̀ ha seahwhǫ nı̨dè seàhkw'ǫ. Zohar weza Efron segha wets'ǫ̀ goahde.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index