Search form

Dànì Kèhoį̀wo 23:9

9Kwe yìı gòɂǫǫ Makpelah gòyeh sìı wedèè welǫ wheɂǫ hǫt'e. Eyı weghǫ naehdì ha dehwhǫ. Sèot'ı̨ eyı gıkw'ǫǫ̀ whela ha dehwhǫ t'à eyı dèè weghǫ naehdì ha segha weahkè,” Abraham gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index