Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:12

12Eyıt'à Abraham wecheekeè hadıì yahtı, “Gots'ǫ̀ K'àowo, Abraham Wenǫ̀htsı̨ anet'e. Dıı dzęę̀ sets'ǫ̀ hoedıì anele, sets'ǫ̀ k'àowo Abraham wets'ǫ̀ nedzeè eteèɂı̨ welè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index