Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:13

13Jǫ tık'è gà nàhwho hǫt'e, eyıts'ǫ kǫ̀ta gots'ǫ t'eeko tı gìhchı gha jǫ nìgıdè ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index