Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:16

16T'eeko sıì wèdaat'ı̨ xè t'eekogòò hǫt'e, dǫzhìı yet'àı̨tè whìle. Tık'è gòɂǫǫ ts'ǫ̀ èhtła, edetıtǫǫ̀ dàgoòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là tł'axǫǫ̀ naetła ha ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index