Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:17

17Hanìkò Abraham wecheekeè ı̨whąą̀ yenìhdǫǫ̀ èhtła, yets'ǫ̀ hadı, “Netıtǫǫ̀ gots'ǫ tı łǫ-lea sàı̨dı,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index