Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:18

18“K'àowo, tı nets'è,” t'eeko yèhdı. Hanì-t'ıì edetıtǫǫ̀ yets'ǫ̀ ayį̀į̀là gà tı yeghàı̨dì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index