Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:2

2Abraham wecheekeèdeè, yegha t'asìı hazǫǫ̀ k'èdìı elı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ hadı, “Nılà sedzaà tł'a nìı̨chı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index