Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:21

21Abraham wecheekeè t'asadı-le ekìı yeghàeda. Asį̀į̀ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ̀ hoedıì ayį̀į̀là lì gha hotıì yeghàeda.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index