Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:25

25Eyıts'ǫ hanaedı, “Tıts'aàdìıcho gıgha tł'oh eyıts'ǫ gıghǫ shèzhee łǫ gots'ǫ ne, eyıts'ǫ gogà daahtè ha naxıgha gòɂǫ ne,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index