Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:27

27hadı, “Gots'ǫ̀ K'àowo, sets'ǫ̀ k'àowo Abraham Wenǫ̀htsı̨ weghàsǫhoedı welè. T'aats'ǫǫ̀ k'àowo Abraham ts'ǫ̀ wedzeè eteèɂı̨ xè t'aats'ǫǫ̀ yets'ǫ̀ ehkw'ı eghàlaeda hǫt'e. Ekò sı̨ sìı gots'ǫ̀ K'àowo, Abraham wèot'ı̨ gıkǫ̀ ts'ǫ̀ segha ehkw'ı goòɂà ayį̀į̀là,” hadıì yaı̨htı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index