Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:28

28T'eeko edemǫ kǫ̀ ts'ǫ̀ tı̨mǫèhza gà eyı dàgòjàa sìı gots'ǫ̀ hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index