Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:35

35Gots'ǫ̀ K'àowo sìı sets'ǫ̀ k'àowo Abraham xè sìghà hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là t'à dǫ ahxee whelı̨. Sahzǫ̀ą, ejıe, sǫǫ̀mba degoo, eyıts'ǫ sǫǫ̀mbaekwo yeghàı̨la. Eyıts'ǫ eghàlageedaa-dǫǫ̀, dǫzhìı sı, ts'èko sı, tıts'aàdìıcho, eyıts'ǫ tłı̨tsoa yeghàı̨la hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index