Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:36

36Sets'ǫ̀ k'àowo wets'èkeè Sarah ts'ǫǫ̀ko whelı̨ tł'axǫǫ̀ yeza nìı̨htı̨, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı edeza ghàı̨la.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index