Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:37

37Sets'ǫ̀ k'àowo wexè yatı nàtsoo whıhtsı̨į̀ asį̀į̀là. Dıı hasèhdı, ‘Jǫ Kanan got'ı̨į̀ gını nàhdèe sìı gıta gots'ǫ seza wegha ts'èko į̀hchı ha-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index