Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:38

38Setà wèot'ı̨ gıts'ǫ̀ aąde, xàè sèot'ı̨ gıta gots'ǫ seza wegha ts'èko į̀hchı,’ sèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index