Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:4

4Senèk'e segǫ̀hłı̨ı̨ sìı nàątła. Ekǫ xàè sèot'ı̨ gıta gots'ǫ seza Isaac wegha ts'èko į̀hchı,” Abraham yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index