Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:43

43Jǫ tık'è gà nàhwho. T'eeko ı̨łè tı ìhchı ha jǫ nììtła nı̨dè dıı hawèehsı̨ ha, “Netıtǫǫ̀ ts'ǫ tı sàı̨dı,” wèehsı̨ t'à,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index